Business EFT

In een zakelijke omgeving kom je als medewerker, manager of ondernemer in aanraking met werkdruk, deadlines, stress, moeizame samenwerkingen, verwachtingen, teleurstellingen, e.d. Als de stress, druk of irritatie gedurende langere tijd aanhoudt, kun je hier hinder van ondervinden of zelfs (fysieke) klachten ervaren. Ook kan een privésituatie invloed hebben op werkprestaties, het ervaren van stress of de onderlinge verhoudingen binnen het team.

Grotere draagkracht met EFT

EFT is toepasbaar voor alle situaties die een spannings- of stresselement bevatten. Of het nu gaat om conflicten op de werkvloer, niet om kunnen gaan met werkdruk of een privésituatie die spanning oplevert. Je behaalt met EFT relatief snel en blijvend resultaat om de situatie beter hanteerbaar te maken of zelfs geheel op te lossen. Mensen die EFT regelmatig toepassen, ervaren een toename in draagkracht en meer mentale rust.

Preventief verlagen ziekteverzuim

Stress is een van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim. Mensen die overbelast raken door werk en/of privéomstandigheden. Uit onderzoek is gebleken dat EFT direct effect heeft op het cortisolgehalte in het bloed (cortisol wordt aangemaakt bij acute stress). EFT werkt dus stressverlagend. Dit effect is direct na één enkele EFT sessie al meetbaar. Met deze methode leren medewerkers hoe ze zelf hun stresslevel kunnen verlagen, in iedere gewenste situatie.

Re-integratie bevorderen

Wanneer een medewerker is uitgevallen door ziekte of burn-out, kan EFT worden ingezet, eventueel i.c.m. andere begeleidende instanties om de re-integratie te bevorderen. Met EFT werken we aan zogenoemde ‘core issues’ die verantwoordelijk zijn voor de (automatische) reacties, emoties en gedragingen die we vertonen. Door de kern van het probleem op te lossen, zien we dat het gemakkelijker wordt om oude patronen en overtuigingen los te laten. Daarnaast nemen fysieke klachten en ongemakken vaak af of verdwijnen, nadat de kern van een probleem is opgelost.

Vitaliteitsprogramma of eenmalig

Business EFT kan eenmalig worden ingezet, bijvoorbeeld om de medewerkers kennis te laten maken met EFT middels een workshop. Het kan ook als structureel onderdeel van het vitaliteitsprogramma worden aangeboden. Er zijn verschillende mogelijkheden om business EFT in te zetten, individueel en op groepsniveau. Ik denk graag mee tijdens een vrijblijvend inventarisatiegesprek.

Workshops voor groepen en teams

In een groep van maximaal 10 deelnemers wordt kennisgemaakt met de achtergrond en techniek van EFT. De workshop is praktisch en gericht op het ervaren van de methode. Wanneer we op groepsniveau werken, staat de veiligheid van de groep en de individuele deelnemers voorop. Daarom werken we op zo’n moment niet aan zwaar beladen problematiek. Ook worden geen persoonlijke situaties in de groep besproken. Het doel van de workshop is om kennis te maken met EFT. Als er daarna aanleiding is om aan persoonlijke situaties te werken, kan dat in een individueel traject worden opgepakt.

Individuele trajecten

Er kan een aanleiding zijn om direct te kiezen voor individuele EFT, zoals bij burn-out, stress of conflicten op de werkvloer. Ook kan na een workshop behoefte ontstaan aan een individueel vervolg. Zo’n vervolg bestaat doorgaans uit één tot vijf sessies van een uur, afhankelijk van het probleem of de klacht. Een langdurig traject is ook mogelijk. Bij individuele EFT zoomen we in op de persoonlijke situatie waarin de klacht of het probleem getriggerd wordt. Over het algemeen wordt er niet veel gepraat tijdens de EFT-sessies. EFT werkt met focustechnieken (visualisatie en gebruik van woorden) in combinatie met acupressuur (kloppen met de vingertoppen op acupunctuurpunten).

Begeleiding door een professional

In basis is EFT ontwikkeld als zelfhulpmiddel. Het werkt dan ook zeer effectief als je het ‘on the spot’ in een situatie toepast waarbij de emotie oploopt. Zo kun je direct de emotie op dat moment verlagen. Om EFT ook effectief in te zetten voor structurele gedragsverandering, ziektepreventie of begeleiding van re-integratie is begeleiding door een professional raadzaam. Aangetoond is dat de effectiviteit van EFT door begeleiding van een goed opgeleide professional tot wel 40% toeneemt.

Voordelen EFT

 • Al na één sessie of workshop te gebruiken om oplopende emoties ‘on the spot’ te verlagen
 • Werkt aan de kern van een probleem
 • Geeft helderheid, toont nieuwe inzichten en verbanden
 • Werkt stressverlagend (cortisol daalt meetbaar)
 • Kan preventief worden ingezet om ziekte te voorkomen
 • Bevordert re-integratie
 • Fysieke klachten nemen af of verdwijnen
 • Geen bijwerkingen of nadelige effecten

Dit zeggen anderen

 • In een kort tijdsbestek bracht Denise mij door de complexiteit van mijn voornaamste emotionele blokkades. Denise heeft me heel goed begeleid in het identificeren, begrijpen en het laten gaan van deze emoties. Ik laat het nu even bezinken. Maar dit is niet mijn laatste ervaring met Denise. EFT door Denise brengt me effectief naar mijn echte ik.–Hai, Consultant

 • Denise is een professioneel vitaliteitscoach die voortleeft wat ze daarover uitdraagt. Haar manier van communiceren is laagdrempelig, met humor, ad rem en uitdagend. Ze is in staat zonder oordeel te luisteren en je waar nodig te confronteren vanuit compassie en verbinding.–Ramon, Trainer/Coach

 • Denise is een coach met een groot inlevingsvermogen die door haar heldere manier van vragen snel tot de kern komt. Tegelijk neemt ze uitgebreid de tijd voor je en ziet je voor wie je bent. Haar holistische aanpak zorgt dat ze zich niet laat (af)leiden door details, maar het grotere geheel blijft zien. Tegelijk zorgt ze voor concrete stappen dat tot zichtbaar resultaat leidt. Kortom, ik heb haar begeleiding als zeer prettig, kundig, menselijk en professioneel ervaren.–Linda, Trainingscoördinator

Aangesloten bij Stichting EFT

De stichting die professionals van het hoogste niveau in Nederland en Vlaanderen verenigt, om de kwaliteit van EFT te waarborgen.

logo stichting EFT

Aspirant lid EFT International

Internationaal overkoepelende EFT organisatie. Momenteel loopt hiervoor een certificeringstraject.

EFT International Logo

Meer lezen

Wat is EFT?

EFT staat voor Emotional Freedom Techniques. Het is eenvoudige methode die we gebruiken om ongewenste negatieve emoties los te koppelen van vervelende ervaringen uit het verleden. Dat doen we door…

LEES VERDER >

Hoe werkt EFT?

Door een combinatie van acupressuur en focustechnieken te gebruiken. EFT combineert hiermee Oosterse en Westerse inzichten. Feitelijk kalmeert EFT de automatische stressreactie van het lichaam, de fight-flight-freeze respons…

LEES VERDER >

Afspraak en tarieven

De EFT afspraken kunnen op locatie, bij de medewerker thuis of in mijn praktijk in Haarlem plaatsvinden. We hebben een ruimte nodig waar we comfortabel kunnen zitten en niet gestoord worden. Belangrijk hierbij is …

LEES VERDER >